حتی اگر نباشی می آفرینمت
درست مثل ترس کودکانه از تاریکی

مثل سکوت دلگیر میدان تقی آباد 

مثل خشکسالی

مثل ...

وقتی که نیستی+ نوشته شده در  ساعت   توسط ف-ف  |